DOCUMENTAIRE OVER DE SCHUILKELDER IN EYS

Half november 2022 is een documentaire over de schuilkelder in Eys uitgekomen. Deze documentaire is gemaakt door de beheerder van de schuilkelder en LAS filmmaker: Wim Kneepkens.

Deze documentaire gaat over het verleden, heden en de toekomst van deze schuilkelder en is tot stand gekomen met medewerking van de Heemkunde vereniging uit Eys en Stichting Ir. D.C. van Schaïk. Aan het woord komen diverse (oud)inwoners van Eys, die destijds in de schuilkelder hebben gezeten. Als laatste vertelt Joep Orbons over de toekomstplannen van de Stichting Ir. D.C. van Schaïk voor deze schuilkelder.

Deze documentaire blijkt voor een lokale documentaire een runner te zijn. Veel inwoners van Eys wisten niet dat de schuilkelder meerdere ingangen had en zijn gecharmeerd door de interviews met de getuigen en het plan van de VSS.

Omdat deze documentaire goed ontvangen is bij de lokale bevolking en een goede recensie heeft gekregen in de regionale krant (Gulp & Geul) wordt gedacht om t.z.t. een aparte Facebook pagina over de schuilkelder te maken waarop o.a. de nieuwste ontwikkelingen, foto’s, verhalen etc. over de schuilkelder geplaatst kunnen worden

In het najaar van 2021 is door de beheerder/filmmaker en mensen van de Heemkunde vereniging uit Eys een plan gemaakt om een aantal inwoners van Eys die in 1944 in de schuilkelder hebben gezeten op te sporen en te interviewen. De bedoeling was om deze interviews op video vast te leggen en van daaruit een documentaire te gaan maken. Heemkunde leden Ton Van Wersch en Peter Pelzer, gingen aan de slag om getuigen op te sporen en Han Hos organiseerde de bijeenkomsten. Wim Kneepkens ging zich bezig houden met het video opname gebeuren.  

Na speurwerk bleken zeker 10 mensen nog in leven te zijn. Van deze 10 mensen zijn 2 mannen en 2 vrouwen geïnterviewd. Ook is moeite gedaan om de “mysterieuze” persoon op te sporen die al jarenlang een kaarsje aansteekt bij het Maria grotje (gemaakt bij de nooduitgang van de schuilkelder). De hele actie heeft een jaar later geresulteerd in 5 interview films en een documentaire. De documentaire is op YouTube gezet en is op te vragen middels “Schuilkelder Eys”. De film wordt inmiddels goed bekeken op YouTube.

Het team dat gezorgd heeft voor de totstandkoming van o.a. de documentaire geniet van een drankje ter afsluiting van dit project: Van links naar rechts: ( Peter Pelzer, Wim Kneepkens en Han Hos (Ton Van Wersch was wegens ziekte niet aanwezig).

Verslag en foto’s; Wim Kneepkens/Internet

Related Posts