Op een straathoek, bank of plein…

Het zomerreces is weer teneinde en hopelijk hebben jullie er weer zin in om maandag 21 augustus de opdrachtfilms “Op een straathoek,bank of plein te bekijken. Tot nu toe zijn er 8 filmmakers die gaan strijden om “ de man met de gouden camera”   Trofee. 

Verder maken we plannen voor de ICO en wordt het draaiboek besproken van het verhaal van Ger van den Elzen. 

Uiteraard zijn films van leden die klaar zijn of in de maak zijn altijd welkom (aanmelden bij Hub) om besproken te worden. 

Ons nieuw lid Christina de Boer heeft voor ons nog een filmische verrassing in petto. 

Tot snel in Centre Magnefiek om 19.30 uur

Tekst Con Soeters

Related Posts