Limburgse Filmdag(en) 2023

Beste leden van CineLOVA,

Inmiddels kun je via de website www.cinelova.nl inschrijven voor deelname aan de Limburgse Filmdag(en).

Het jaarlijkse filmfestival zal worden gehouden op zaterdag 15 en zondag 16 april a.s. in De Domijnen in Sittard.

Voor de lengte van het festival is de organisatie afhankelijk van het aantal inschrijvingen en vervolgens van de selectie die de jury zal maken van de films, die uiteindelijk opgenomen worden in het festivalprogramma.

De films worden traditiegetrouw beoordeeld door een zeven-koppige Limburgse jury, die de festivalprijzen toekent. Een NOVA-jury van drie leden zal vervolgens bepalen wie eventueel een nominatie krijgt voor deelname aan het landelijke NOVA-filmgala.

We hanteren het volgende tijdsplan naar de LFD toe:

  • Films inschrijven kan via de website van CineLOVA tot uiterlijk 17 maart 2023
  • Op uiterlijk 27 maart a.s. ontvangen de inschrijvers bericht of hun film is opgenomen in het programma van de LFD 2023.
  • Inschrijvers die niet geselecteerd zijn voor het programma van de LFD kunnen beroep aantekenen tot 3 april a.s. tegen de kosten van €15,- vooraf te storten bij de penningmeester.
  • Op 8 april a.s. wordt het definitieve programma van de LFD bekend gemaakt via de website van CineLOVA al dan niet aangevuld met films die met succes beroep hebben aangetekend.
  • Zaterdag 15 april en zondag 16 april vinden de Limburgse Filmdagen in de Domijnen in Sittard plaats.

Op basis van de enquête over de LFD is besloten om vanaf dit jaar geen juryrapporten meer beschikbaar te stellen. Wel kunnen de deelnemers bij inschrijving hun film aanmelden voor publieke bespreking. De exacte vorm van deze activiteit wordt nog uitgewerkt.

Inschrijven doe je via https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWBGj1aT4bjpfCmu8-UaLVugZzhb9e78jNE72H28tasVj1ag/viewform?usp=sf_link

Related Posts